Avløpsrensing
 Om bedriften
 Kontakt

 Andre aktører
 
A A B
 

Biologisk avløpsrensing

Avløpsvann i ubehandlet form representerer en forurensende faktor og en trussel mot miljøet.  Derfor stilles det krav til at avløpsvann fra bl.a. hus og hytter skal renses.  På steder uten mulighet for tilknytning til offentlig avløpsnett, er lokal rensing påkrevet.  25% av befolkningen - 320 000 husstander - har ingen offentlig tilknytning.  Disse har separate avløpsanlegg av ulike typer.  Langt de fleste anleggene er av gammel opprinnelse og i dårlig forfatning.  Utslippene fra disse anleggene utgjør derfor en betydelig forurensningskilde - også i nasjonal målestokk.

Ved biologisk avløpsrensing bryter mikroorganismer ned de forurensende stoffene og omdanner dem til karbondioksid og vann.  Det samme skjer også i naturens egen renseprosess, men i et renseanlegg akselereres prosessen ved tilførsel av energi og ved ellers tilrettelagte forhold.

Biologisk rensing stabiliserer det organiske materialet.  Denne form for rensing gir best totaløkonomi og er den mest miljøvennlige behandlingsmetode.

Typegodkjente avløpsrenseanlegg fra  Biovac

Nedgravbart anlegg Vi forhandler typegodkjente minirenseanlegg i alle størrelser, fra én til syv boenheter (5 til 35 personekvivalenter) og opp til det største i Norge på 5000 pe.  Alle anlegg benytter biologiske rensemetoder.

Dette gir nye muligheter for desentralisert boligbygging og rehabilitering av eldre bebyggelse, der eksisterende avløpsløsning ikke tilfredsstiller dagens krav.

Mer enn 3200 av i alt 3800 minirenseanlegg i Norge er av typen Biovac.

NEDGRAVBART RENSEANLEGG

Vårt nyeste produkt er banebrytende, fremtidsrettet og prisgunstig!  Det nedgravbare anlegget fra Biovac kombinerer velkjent renseteknologi med nytenking i forhold til plassering, driftsikkerhet og vedlikehold.  Anlegget er uten bevegelige deler under bakken, og tilfredsstiller de strengeste krav til rensing.

KONSTRUKSJON

Anlegget består av en 4 000 liters glassfibertank inndelt i tre kamre.  Første kammer på 2 000 liter er forsedimenterings- og slamlager.  De øvrige på 1 000 liter hver fungerer henholdsvis som buffer- og reaktorkammer.  Anlegget er konstruert for å sikre optimal rensing ved spissbelstninger i tilrenning, og for å forlenge intervallene mellom slamtømming.

Les mer:  Vanlige begreper i forbindelse med vann og avløp.

Vi hjelper deg med den riktige løsningen

biovac20.jpg (13178 bytes)
  • Miljøvennlig og naturbasert renseprosess
  • Høygradig rensing av alt avløpsvann
  • Liten slamproduksjon gir lave kostnader for slamtømming
  • 24t utrykningsgaranti
  • 2 års garanti - 5 års reklamasjonsrett
  • Utviklet og produsert i Norge
  • Markedsleder i vårt distrikt
  • Egen serviceavtale sikrer god oppfølging
  • Hjelp med nødvendige søknader

Les også:  Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg.

[ Til toppen ]


[ Hovedsiden | Avløpsrensing | Om bedriften | Kontakt | Andre aktører ]